Afryka nie może być polem bitwy światowych mocarstw – AU

Przywódcy Unii Afrykańskiej ostrzegli w czwartek, że Afryka nie może stać się „geostrategicznym polem bitwy” dla światowych mocarstw, ponieważ boryka się z kilkoma zagrożeniami dla własnego pokoju i bezpieczeństwa.

Kontynent zamieszkiwany przez 1,3 miliarda ludzi znalazł się w centrum walki o wpływy między głównymi mocarstwami, która podwoiła się od czasu inwazji Rosji na Ukrainę 15 miesięcy temu.

I tak jak UA obchodziła rocznicę powstania swojej poprzedniczki, Organizacji Jedności Afrykańskiej, tego dnia w 1963 roku, sama Ukraina ogłosiła, że ​​chce zacieśnić więzi z Afryką.

„W tym międzynarodowym kontekście konfrontacji rozbieżnych interesów politycznych wola każdej ze stron grozi przekształceniem Afryki w geostrategiczne pole bitwy, tworząc w ten sposób nową zimną wojnę” – powiedział przewodniczący Komisji UA Moussa Faki Mahamat.

„W tej grze o sumie zerowej, w której zyski innych przełożyłyby się na straty dla Afryki, musimy przeciwstawić się wszelkim formom instrumentalizacji naszych państw członkowskich” – dodał w przemówieniu w siedzibie UA w stolicy Etiopii, Addis Abebie.

Moskwa szuka głębszych więzi politycznych, gospodarczych i wojskowych w Afryce i Azji, ponieważ Rosja jest coraz bardziej izolowana na arenie międzynarodowej w związku z konfliktem na Ukrainie.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba, który przebywa obecnie w Afryce, wezwał w środę niektóre narody afrykańskie do zaprzestania „neutralności” wobec wojny.
W lutym 22 państwa członkowskie UA wstrzymały się od głosu lub nie głosowały nad rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ wzywającą Rosję do wycofania się z Ukrainy.

Dwa z nich — Erytrea i Mali — głosowały przeciwko rezolucji.
A w oświadczeniu z okazji rocznicy powstania panafrykańskiego organu Kuleba zapowiedział również ukraiński atak dyplomatyczny na kontynent.

„Chcemy wypracować nową jakość partnerstwa opartego na trzech wzajemnych zasadach: wzajemnym szacunku, wzajemnych interesach i wzajemnych korzyściach” – powiedział, ogłaszając plany powołania nowych ambasad w Afryce i zorganizowania szczytu Ukraina-Afryka.
Sama Moskwa zaplanowała szczyt Rosja-Afryka w lipcu, po podróży do kilku krajów afrykańskich na początku roku przez ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa.

Chiny i Stany Zjednoczone również wysłały w tym roku swoich ministrów spraw zagranicznych na kontynent w ramach rywalizujących ze sobą ofensyw dyplomatycznych.

Pekin sfinansował duży rozwój infrastruktury w Afryce, ale zaprzecza zachodnim zarzutom, że uprawia „dyplomację w pułapce zadłużenia”, podczas gdy Rosja jest kluczowym eksporterem broni i dokonuje najazdów poprzez projekty wydobywcze, twierdzą analitycy.

W międzyczasie Faki pochwalił również sukcesy 54-narodowej UA, która zastąpiła OJA w 2002 roku: „Niepodległość i zwycięstwo nad apartheidem, znaczący postęp gospodarczy i naukowy, sport, sztuka, rosnąca międzynarodowa rola Afryki i tak dalej”.
Uznał jednak również „negatywne czynniki, takie jak upadek demokracji w wyniku niekonstytucyjnych zmian rządu, z ich litanią ucisku i ograniczania wolności, niepewnością, rozprzestrzenianiem się terroryzmu, brutalnym ekstremizmem, niekontrolowanym obiegiem broni, szkodliwymi skutkami zmian klimatu” ”.

Pomimo trudności, powiedział Faki, Afryka pozostaje „charakteryzująca się większą zdolnością do odporności”, wskazując na jej reakcję na pandemię Covid-19.
Obecny szef Unii Afrykańskiej, prezydent Komorów Azali Assoumani również potępił „niekonstytucyjne zmiany władzy”, które mnożą się w Afryce w ostatnich latach.

„Konflikty wewnętrzne i wewnątrzafrykańskie, ale także terroryzm trwają, aw konsekwencji pokój, bezpieczeństwo, demokracja i rozwój naszego kontynentu są zagrożone w kilku naszych krajach” – powiedział.

Assoumani mówił o konflikcie między rywalizującymi ze sobą generałami w Sudanie, który wybuchł w połowie kwietnia i trwa pomimo kilku rozejmów.

„Musimy przekonać naszych braci w Sudanie, aby sprzyjali dialogowi, aby skończyła się bratobójcza wojna szalejąca w tym kraju” – dodał.

Wiadomości z Arabnews