Dyrektor generalny ds. technologii prawnych i dyrektor generalny rozmawiają o rosnącym wpływie operacji prawnych i o tym, co jest na horyzoncie

Ari Kaplan niedawno rozmawiał z Markiem Zamskym i Marlą Crawford, odpowiednio dyrektorem generalnym i głównym radcą prawnym Cimplifi, dostawcy zintegrowanych usług prawnych, który łączy e-discovery i analitykę umów dla działów prawnych korporacji i kancelarii prawnych.

Ari Kaplan: Marc, opowiedz nam o swoim doświadczeniu w pracy w Cimplifi.

Marek Zamski: Jestem CEO Cimplifi. Zajmuję się usługami prawnymi od 27 lat, a także przez cztery lata praktykowałem jako prawnik w sprawach handlowych w Filadelfii. To było niesamowite obserwować ewolucję branży prawniczej i rozwój technologii prawnej w ciągu ostatnich 27 lat.

Ari Kaplan: Marla, praktykowałaś zarówno w dużej firmie prawniczej, jak i dużej firmie świadczącej usługi finansowe. Jakie trendy napędzają zmiany w korporacyjnych działach prawnych?

Marla Crawford: Kiedy zacząłem praktykować prawo, w prawie nie było miejsca na technologię. Teraz e-discovery jest naprawdę osadzone w zasadach postępowania cywilnego, a z perspektywy etyki prawnicy naprawdę muszą rozumieć technologię, niezależnie od tego, czy jest to analiza umów, zarządzanie wiedzą, zarządzanie dokumentami, zarządzanie sprawami, e-fakturowanie czy sztuczna inteligencja. Ludzie, którzy bali się korzystać z wspomaganej technologią recenzji i e-discovery, teraz rozważają sposoby wykorzystania ChatGPT do pisania swoich briefów, więc ewolucja była zdumiewająca. W rzeczywistości stało się częścią struktury działu prawnego.

Ari Kaplan: Marc, Cimplifi niedawno opublikował nowy raport z badania rynku, nad którym miałem zaszczyt współpracować, zatytułowany The Expanding Influence of Legal Operations: An Inside Look at AI, CLM and Law Department Transformation, będący kontynuacją raportu, który opublikowałeś w 2022 roku. Co były jednymi z kluczowych ustaleń zawartych w tegorocznym raporcie?

Marc Zamsky i Marla Crawford są odpowiednio dyrektorem generalnym i głównym radcą prawnym firmy Cimplifi, dostawcy zintegrowanych usług prawnych.

Marek Zamski: Z roku na rok obserwujemy stały rozwój legalnej działalności. Bardzo szczegółowo przyjrzeliśmy się CLM (zarządzanie cyklem życia umowy), który obejmuje analitykę umów, która ma zastosowanie do umów po podpisaniu i przepływu pracy przed podpisaniem, i potwierdziliśmy, że CLM jest powszechniej przyjmowany i wdrażany. To zwiększone wykorzystanie pomaga zespołom wewnętrznym zrozumieć, co jest zawarte w ich umowach, i zwiększyć wydajność w całej organizacji poprzez identyfikację ryzyka i możliwości, które zawierają. Pomimo fascynacji ChatGPT, ludzie nieco wahają się przed wdrożeniem sztucznej inteligencji w CLM, ponieważ albo nie do końca rozumieją, w jaki sposób współdziała ona z ich umowami, albo po prostu brakuje im siły roboczej, aby skutecznie wdrożyć rozwiązanie AI. To powiedziawszy, rozumieją potrzebę generowania większej liczby analiz, aby zabezpieczyć swój CLM na przyszłość i uzyskać lepszy wgląd w umowy po podpisaniu. Widzieliśmy szerszą akceptację sztucznej inteligencji i spodziewamy się dalszej ekspansji w branży prawniczej.

Ari Kaplan: Marla, nowy raport ma na celu dostarczenie praktycznych wskazówek na temat tego, jak zespoły prawne wdrażają rozwiązania CLM i AI. Co liderzy wewnętrzni powinni wiedzieć o korzystaniu z tych narzędzi?

Marla Crawford: Wdrażając platformę CLM, zacznij od weryfikacji koncepcji opartej na solidnym przypadku użycia; następnie wewnętrznie uspołecznij wyniki, aby zaimponować zespołom biznesowym, które mogą pomóc we wdrażaniu. Raport pokazuje, że bardzo mało dyskutuje się na temat tego, że CLM wnosi wartość dodaną do przedsiębiorstwa, ponieważ oszczędza ludziom czas i pieniądze, zapewnia lepszy wgląd w ich umowy, usprawnia raportowanie i zarządzanie ryzykiem oraz przyspiesza rozwiązywanie problemów klientów w przedsiębiorstwie. Ostatecznie stanie się kolejnym narzędziem osadzonym w zestawie narzędzi obejmującym całe przedsiębiorstwo.

Ari Kaplan: Marc, 86% z 50 liderów ds. operacji prawnych przedstawionych w raporcie ujawniło, że rola specjalisty ds. operacji prawnych uległa zmianie i rozszerzeniu, a także dyskutowano o przejściu na stanowisko szefa personelu. Czy innowacje w CLM i AI, wśród innych inicjatyw technologicznych, zmieniają obowiązki liderów działów prawnych?

Marek Zamski: Wraz z rozwojem operacji prawnych i działów prawnych wewnętrzni liderzy przejęli większą odpowiedzialność za technologię. W celu uzyskania przewagi konkurencyjnej dzięki każdej nowej aplikacji jednostki biznesowe zwracają się do działu prawnego o pomoc, co powoduje, że więcej interesariuszy kieruje ruch do działu prawnego. Podczas gdy szef sztabu miał kiedyś bardziej ograniczoną rolę wspierającą radcę prawnego, obecnie jest to kluczowe stanowisko, które pomaga kierować szeregiem procesów biznesowych. Widzimy, że coraz więcej organizacji centralizuje pewne nowe inicjatywy prawne jako jedyną „prawdziwą północ” dla organizacji.

Ari Kaplan: Marla, raport omawia przejście od e-discovery do analityki umów do operacji prawnych. Jak te różne dyscypliny mają się do siebie?

Marla Crawford: Wraz z pojawieniem się e-discovery prawnicy musieli zrozumieć technologię w stopniu wystarczającym, aby uczestniczyć w konferencjach sądowych, doradzać swoim klientom w zakresie pewnych obowiązków etycznych i reprezentować ich w sposób kompetentny. To otworzyło całą ścieżkę kariery dla profesjonalistów, którzy rozumieją zarówno prawo, jak i technologię. Niektórzy ludzie wychodzą od strony prawnej, tak jak ja, podczas gdy inni doszli do tego z naciskiem na technologię. A teraz są zaangażowani od strony biznesowej, którzy wiedzą, jak kierować zespołami i są biegli w zarządzaniu projektami. Technologia prawna jest ogniwem łączącym ludzi z różnych dziedzin, ale cel wykorzystania technologii w celu zwiększenia jej wydajności jest ten sam. Istnieje tak wiele przypadków użycia technologii, które wykroczyły daleko poza e-discovery.

Ari Kaplan: Marc, co napędza tę konwergencję?

Marek Zamski: Sprowadza się to do przyjęcia i poszerzenia różnych zestawów umiejętności. Zaczęliśmy od prawników kontraktowych przeglądających dokumenty, którzy następnie wykorzystali platformy recenzji, a później wdrożyli recenzję wspomaganą technologią, co zmniejszyło wielkość zespołów recenzentów, sprawiło, że wysiłek był bardziej wydajny i opłacalny oraz przyspieszył cały proces. Obserwujemy zastosowanie tych samych umiejętności, które są potrzebne do wyszukiwania słowa lub frazy w e-discovery, do badania due diligence umów. W żadnym z nich nie ma magicznej kuli, ponieważ każdy z nich wymaga interakcji człowieka w celu weryfikacji i zatwierdzenia wyników generowanych przez technologię.

Ari Kaplan: Marla, jak te badania odnoszą się do firm prawniczych?

Marla Crawford: Kancelarie prawnicze wolniej wdrażają technologię, w tym analitykę i zarządzanie przeglądem niż korporacje, ponieważ są naturalnie bardziej ostrożne. Mają obowiązek zapewnienia odpowiedniego nadzoru i zachowania tajemnicy adwokat-klient, z presją na priorytetowe traktowanie precyzji. Ostatecznie przyjęli technologię e-discovery ze względu na skupienie się klientów na wydajności i oszczędnościach. W umowach dotarliśmy do tego samego punktu zwrotnego, którym jest coraz częstsze stosowanie analiz kontraktowych i zwiększanie świadomości, że sztuczna inteligencja może oszczędzać pieniądze i zapewniać dokładniejsze wyniki. Niektórzy klienci naszej kancelarii mają wewnętrzne zespoły, które wykorzystują analitykę do projektów kontraktowych.

Ari Kaplan: Marc, co dalej w operacjach prawnych, czy to dla kancelarii, czy działów prawnych korporacji?

Marek Zamski: W raporcie jednego z uczestników znalazł się interesujący fragment, który nazwał CLM „gorącym ziemniakiem”. Ale w miarę płynnej współpracy działów prawnych i liderów biznesowych w zakresie opracowywania rozwiązań wykorzystujących technologię, rozwinie się prawdziwe partnerstwo. Ponadto, w miarę jak zmniejsza się niechęć do wdrażania sztucznej inteligencji i CLM, zespoły operacji prawnych mogą w większym stopniu polegać na zewnętrznych ekspertach, którzy pomogą im w administrowaniu tą nową technologią, podobnie jak wsparcie otrzymywane przez wiele organizacji w zakresie e-discovery i przeglądu dokumentów. Prawdopodobnie będziemy również świadkami dalszego wdrażania sztucznej inteligencji w różnych formach.

Uwaga edytora: Ten wywiad odnosi się do badań, które Ari Kaplan Advisors, niezależna firma doradcza, przeprowadziła w imieniu Cimplifi.

Posłuchaj całego wywiadu w Reinventing Professionals.

Ari Kaplan regularnie przeprowadza wywiady z liderami branży prawniczej i szerszej społeczności usług profesjonalnych, aby dzielić się perspektywą, podkreślać przełomowe zmiany i przedstawiać nowe technologie na swoim blogu i w iTunes.

Ta kolumna odzwierciedla opinie autora, a niekoniecznie poglądy ABA Journal lub American Bar Association.