Federalny Sąd Apelacyjny podtrzymuje zakaz terapii konwersyjnej stanu Waszyngton, rozłam obwodów, który może dotrzeć do SCOTUS

Demonstranci na rzecz praw osób LGBTQ gromadzą się przed Sądem Najwyższym USA w Waszyngtonie, 8 października 2019 r.

Amerykański Sąd Apelacyjny dla Dziewiątego Okręgu odmówił ponownego rozpatrzenia swojej decyzji o podtrzymaniu oddalenia sprawy w związku z praktyką znaną jako „terapia konwersyjna”.

Licencjonowany terapeuta małżeński i rodzinny Briana Tingleya pozwał stan Waszyngton w 2021 r., twierdząc, że prawo z 2018 r., które zabrania licencjonowanym specjalistom ds. zdrowia psychicznego poddawania nieletnich terapii konwersyjnej, naruszyło jego prawa wynikające z Pierwszej Poprawki.

Dziewiąty Okręg wydał w poniedziałek decyzję, aby nie rozpatrywać apelu terapeuty ze stanu Waszyngton o zakaz terapii konwersyjnej dla nieletnich z 2018 roku. Sąd apelacyjny wcześniej odrzucił pozew terapeuty, a jego decyzja o odmowie uwzględnienia jego wniosku o przesłuchanie en banc spowodowała rozdźwięk między federalnymi sądami okręgowymi co do tego, jak daleko mogą się posunąć przepisy stanowe, aby chronić dzieci przed potencjalnie szkodliwymi praktykami mającymi na celu zmienić swoją orientację seksualną lub tożsamość płciową.

Specjaliści od zdrowia psychicznego, a także ponad 20 innych stanów, uznali tę praktykę za niebezpieczną dla dobrego samopoczucia już zagrożonej młodzieży.

W sierpniu 2021 starszy sędzia okręgowy USA Roberta J. Bryana (a Ronald Reagan mianowany) oddalił sprawę i napisał, że podczas gdy Tingley działa jako doradca, „ma jedynie zakaz angażowania się w określony rodzaj postępowania”, ale w innych kontekstach pozostaje „swobodny w wyrażaniu i praktykowaniu swoich przekonań religijnych”.

We wrześniu zeszłego roku panel składający się z trzech sędziów Dziewiątego Okręgu potwierdził orzeczenie Bryana i po raz kolejny powiedział, że leczenie jest postępowaniem, a nie chronioną mową. Sędziowie oparli się na sprawie Pickup v. Brown, orzeczeniu tego samego sądu z 2014 r., które podtrzymało „prawie identyczny” zakaz terapii konwersyjnej w Kalifornii.

Warto przeczytać!  Firma Biglaw przesadza z premiami za wysokie rachunki

Tingley odwołał się i zażądał ponownej rozprawy przez cały sąd okręgowy, której odmówiono.

Czterech sędziów dziewiątego okręgu — starszy sędzia okręgowy Stanów Zjednoczonych Diarmuida O’Scannlaina (również mianowany przez Reagana), George W. Bush mianowany Dołącza Sandra Segaloraz Donalda Trumpa mianowani Ryana D. Nelsona oraz Lawrence’a VanDyke’a — wydał 25-stronicowe oświadczenie w odpowiedzi na odmowę sądu w sprawie ponownego rozpatrzenia sprawy w trybie en banc.

Rozpoczęli od sformułowania leżącego u podstaw problemu jako problemu dotyczącego natury leczenia terapeutycznego:

Czy mowa terapeutyczna jest mową? Czy tradycja licencjonowania danego zawodu ma pierwszeństwo przed wszystkimi ograniczeniami Pierwszej Poprawki dotyczącymi wymagań licencyjnych? Panel trzech sędziów odpowiedział „nie” na pierwsze pytanie, a większość panelu odpowiedziała „tak” na drugie. Moim zdaniem oba stanowiska są błędnymi i znaczącymi błędnymi interpretacjami konstytucyjnymi i z całym szacunkiem nie zgadzam się z godnym ubolewania brakiem ponownego rozpatrzenia tej sprawy en banc przez nasz sąd.

O’Scannlain, który nie głosuje już oficjalnie na ponowne rozpatrywanie spraw ze względu na swój wysoki status, jest autorem obszernego oświadczenia, w którym sklasyfikował pracę Tingleya z pacjentami jako „rozmowy”, które są „informowane przez jego przekonanie, że płeć biologiczna danej osoby nie powinna być zmieniana” i że stosunki płciowe powinny zachodzić „między jednym mężczyzną i kobietą, oddanymi sobie przez małżeństwo”.

Warto przeczytać!  Wiążące czy nie? SCC komentuje decyzję w sprawie poziomego spojrzenia w apelacji R przeciwko Cobanowi

85-letni sędzia powiedział, że sprawa powinna była zostać ponownie rozpatrzona „w celu wyjaśnienia, że ​​regulacja zawodu lekarza nie jest strefą wolną od Pierwszej Poprawki”. O’Scannlain nazwał logikę panelu „absurdalną” i powiedział, że fakt, że terapia konwersyjna została potępiona przez ekspertów, nie ma znaczenia dla jej statusu mowy chronionej, a w przeciwnym razie orzeczenie grozi uznaniem porady prawnej, edukacji i reklamy za niechronione „ postępowanie”.

O’Scannlain zganił większość za to, że nawet nie wzięli pod uwagę implikacji wolności religijnej wynikających z odmowy ochrony Tingleya w ramach Pierwszej Poprawki. Sędzia argumentował, że praktyka terapii konwersyjnej Tingleya jest „oparta na jego „chrześcijańskich poglądach” i że „przemówienie religijne nie traci konstytucyjnej ochrony tylko dlatego, że podlega wymogowi uzyskania licencji” — przypomina sędzia Sądu Najwyższego Samuela Alitomasowa zbieżność w sprawie Fulton przeciwko City of Philadelphia.

Sędzia okręgowy Patryk nie żyje, mianowany przez Trumpa, napisał osobny sprzeciw wobec odmowy ponownego przesłuchania, w którym nazwał kwestie w tej sprawie „głęboko osobistymi”. Bumatay przyznał, że „wielu Amerykanów” uważa terapię konwersyjną za „głęboko niepokojącą, obraźliwą i szkodliwą” i wierzy, że praktyka ta „skorelowana jest z wysokim odsetkiem poważnych urazów emocjonalnych i psychicznych, w tym z myślami samobójczymi”. Jednak Bumatay powiedział, że praktyka ta jest tak ściśle związana z przekonaniami religijnymi, że zasługuje na większą uwagę.

Warto przeczytać!  Czy Twój koreański pracownik jest pracownikiem oddelegowanym, a zatem de facto „pracownikiem” zgodnie z koreańską ustawą o normach pracy?

Bumatay powiedział, że „związek między społecznością LGBT a religią może być skomplikowany”, ale argumentował, że badania pokazują, że wysoki odsetek osób LGBT identyfikuje się jako chrześcijanie i powinien był zostać ponownie rozpatrzony na tej podstawie.

Orzeczenie Dziewiątego Okręgu jest sprzeczne z orzeczeniem 11. Okręgu z lipca 2022 r., dotyczącym podobnych zakazów terapii konwersyjnej przez hrabstwo Palm Beach i miasto Boca Raton na Florydzie i potencjalnie prowadzi spór do rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy.

W sprawie 11th Circuit, dwóch licencjonowanych terapeutów — Roberta Otta oraz Julia Hamilton — zakwestionowali prawo i powiedzieli, że stosują „terapię rozmową” w celu „zmniejszenia zachowań i pociągu do osób tej samej płci” oraz wyeliminowania „zamieszania co do tożsamości płciowej”. Gminy argumentowały, że nawet wysiłki powodów polegają wyłącznie na mowie, stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia dzieci i młodzieży, w tym zwiększone ryzyko depresji i samobójstwa.

Gdyby Tingley zdecydował się odwołać od orzeczenia do Sądu Najwyższego, dałoby to konserwatywnemu składowi kolejną szansę na rozszerzenie ochrony prawnej roszczeń dotyczących wolności religijnej, tak jak kilku sędziów głośno poparło w ostatnich orzeczeniach i przemówieniach.

Law&Crime skontaktowało się z prawnikami Tingleya, ale nie otrzymało odpowiedzi na czas przed publikacją tego artykułu.

[Photo by Saul Loeb/AFP via Getty Images]

Masz wskazówkę, którą powinniśmy znać? [email protected]