Znamienne oznaki powolnego metabolizmu + Jak mierzyć tempo przemiany materii z domu